Individueel werkplekadvies

Individueel advies inzetbaarheid

Heb je een medewerker met fysieke klachten die invloed kunnen hebben op zijn of haar inzetbaarheid? Dan is een individueel werkplekonderzoek en advies zinvol.

Tijdens het werkplekadvies analyseren alle factoren die van invloed kunnen zijn op de inzetbaarheid van je medewerker. Met aandacht voor de specifieke kenmerken van hun werk en uiteraard de klachten. Daarbij is niet alleen oog voor de oorzaak van de klachten maar ook voor factoren binnen het werkomgeving of de werkwijze die het herstel mogelijk belemmeren.

Een werkplekonderzoek is als volgt opgebouwd:

  • Samen met de medewerker de hulpvraag en klachten inventariseren, in relatie tot de werkzaamheden.
  • Screenen van de mogelijke risico’s in werkplek, werkgewoontes, werkdruk, werktaken en werktijden (5W-model).
  • Observatie van de werkstijl, techniek en werkhoudingspatronen.
  • Geven van adviezen, instructie en aanbevelingen om de werkplek en/of de werkwijze te verbeteren en overige risico’s te verminderen of te verhelpen.
  • Korte rapportage van het onderzoek en de aanbevelingen aan de medewerker zelf en in overleg aan de leidinggevende, HRM en/of de bedrijfsarts. De AVG wordt hierbij in acht genomen.
  • Evaluatie (per telefoon of email) van de aanbevelingen en het resultaat met de medewerker en de aanvrager, enkele weken na het werkplekonderzoek.

Het werkplekonderzoek wordt uitgevoerd door een bedrijfsfysiotherapeut. 

Advies aanvragen

Hoe gaan we te werk?

Advies aanvragen