Opleiding Ergocoach

Een 2-delige training 

Voor bedrijven die hun gezondheidsbeleid beter op de vloer willen borgen, beiden we een 2-delige training “Ergocoach” aan. Een ergocoach kan na afloop van de training zijn collega’s adviseren ten aanzien van hun werkgewoontes en werkplek. De trainingen worden gegeven voor advisering in een  beeldschermomgeving en voor ergo coaches die in een omgeving werkzaam zijn waar verschillende vormen van fysieke belasting voor komen, zoals tillen, duwen en vreemde werkhoudingen. Voor beide vormen wordt de training aangepast aan de omstandigheden in je bedrijf en de kenmerken van de werkzaamheden.

In de trainingen komen bijvoorbeeld de volgende thema’s aan bod.

  • Fysieke belasting tijdens werk
  • Achtergronden van anatomie en biomechanica
  • Achtergronden van ergonomie
  • Achtergronden fysiologie en herstel
  • Skills t.b.v. het instellen van werkplekken
  • Oefening op de vloer
  • Aanpassingen voor een werkplek
  • Rol van de adviseur: collega’s helpen en adviseren
  • Evaluatie van ervaringen

De training bestaat uit 2 dagdelen. Na goed doorlopen van de training wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers. De training kan worden opgevolgd door een herhaal training om de ergocoaches te blijven ondersteunen in hun rol.

Advies aanvragen