Fysieke belasting & ergonomie

Voor fitte medewerkers

Waar gewerkt wordt is sprake van fysieke belasting; tillen, duwen, ongemakkelijke werkhoudingen. In principe geen probleem. Maar soms leidt dit tot vragen of zelfs klachten. Dat is het moment waar wij ondersteuning kunnen bieden. Wij brengen fysieke belasting in kaart, signaleren knelpunten en denken mee over oplossingen. Van een High Tech omgeving tot de zorg, van een industriële werkplek tot een kantoor.

We gebruiken hierbij de landelijke normen en richtlijnen voor fysieke belasting om werkzaamheden en arbeidsomstandigheden te beoordelen. Maar ook ons boerenverstand om dit alles voor de specifieke werksituatie van jouw bedrijf te interpreteren.

Naast ergonomisch onderzoek op een afdeling bieden we trainingen, QuickScans en individuele onderzoeken voor medewerkers die veel fysieke belasting verrichten. Met de juiste kennis, een verhoogd bewustzijn en praktische vaardigheden helpen we ze gezonde, slimme keuzes in hun werk te maken.

Onze aanpak betrekt medewerkers, leidinggevende, EHS en HR afdelingen. Dit biedt de juiste voorwaarden voor een goede analyse en een goed draagvlak voor een later plan van aanpak.

Individueel advies

Heb je een medewerker met fysieke klachten die invloed kunnen hebben op zijn of haar inzetbaarheid? Dan is een individueel werkplekonderzoek en advies zinvol.

Tijdens het werkplekadvies analyseren alle factoren die van invloed kunnen zijn op de inzetbaarheid van je medewerker. Met aandacht voor de specifieke kenmerken van hun werk en uiteraard de klachten. Daarbij is niet alleen oog voor de oorzaak van de klachten maar ook voor factoren binnen het werkomgeving of de werkwijze die het herstel mogelijk belemmeren.

Meer informatie Advies aanvragen

Onderzoek Fysieke belasting & Ergonomie

Waar gewerkt wordt is sprake van fysieke belasting; tillen, duwen, ongemakkelijke werkhoudingen. Geen probleem. Maar soms leidt dit tot vragen of zelfs klachten. Wij helpen je om fysieke belasting in kaart te brengen, knelpunten te signaleren en mee te denken over oplossingen.

Meer informatie Advies aanvragen

Training fysieke belasting

Fysieke belasting op het werk en persoonlijke (fysieke) belastbaarheid bepalen samen de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. De workshop “Fysieke belasting & Ergonomie” heeft als doel medewerkers bewust te maken van deze balans, de daarbij horende verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken tijdens het werk én het verhogen van hun vitaliteit.

Meer informatie Advies aanvragen

Werken in een gezonde werkomgeving. Dat is wat we voor ogen hebben bij ergonomie. Je medewerkers staan centraal; wat hebben zij nodig voor een fijne werkplek en een duurzame productiviteit? We helpen ze om hun werkplek goed te gebruiken en motiveren ze tot gezonde werkgewoontes.

Ergonomische Quickscan

Tijdens een Ergonomische QuickScan maken we een preventief rondje op een afdeling. Medewerkers krijgen een persoonlijke instructie en advies voor de instelling van de werkplek.

Het resultaat? Meer dan alleen het advies voor de medewerker! Naast het persoonlijke advies worden algemene knelpunten gesignaleerd en geeft de interventie een gezicht aan het gezondheidsbeleid van jouw bedrijf.

Meer informatie Advies aanvragen

Opleiding ergocoach

Voor bedrijven die hun gezondheidsbeleid beter op de vloer willen borgen, beiden we een 2-delige training “Ergocoach” aan. Een Ergocoach kan na afloop van de training zijn collega’s adviseren ten aanzien van hun werkgewoontes en werkplek. De trainingen worden gegeven voor advisering in een beeldschermomgeving en voor ergo coaches die in een omgeving werkzaam zijn waar verschillende vormen van fysieke belasting voor komen, zoals tillen, duwen en vreemde werkhoudingen. Voor beide vormen wordt de training aangepast aan de omstandigheden in je bedrijf en de kenmerken van de werkzaamheden.

Meer informatie Advies aanvragen